0912 - 3875605  |  0902 - 3875605

جوجه بلدرچین

بلدرچین نام ترکی پرنده ای است که معادل فارسی آن بدبده میباشد این پرنده از کوچکترین خانواده قرقاول ها میباشد.

این نوع پرنده برای کسانیکه قصد پرورش آن را دارند منافع بسیار بالایی دارد

1. در دوره کوتاه 16روزه رشد سریع

2. بلوغ زودرس 35 روزگی

3. میزان تخم گذاری بالا

از دلایل منافع آن میباشد.

Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme