0912 - 3875605  |  0902 - 3875605

اردک پــکنـی

بهترین اردک اصلاح نژاد چه از نظر وزن گیری و چه از نظر تخمگذاری این نژاد میتواند در مدت . . .

ارسال به تمام نقاط کشور

توضیحات بیشتر

جوجه مرغ دورگه گلپایگان و ورامین

نژاد اصلی این جوجه ها بستگی به مرغ مادر خارجی (دکالب ، ولسامر ، ساسکس ، پلیموت راک) که با مرغ بومی . . .

ارسال به تمام نقاط کشور

توضیحات بیشتر

بـلدرچیـن

بلدرچین نام ترکی پرنده ای است که معادل فارسی آن بدبده میباشد این پرنده از کوچکترین خانواده قرقاول ها میباشد. . .

ارسال به تمام نقاط کشور

توضیحات بیشتر

Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme